Door enige ernstige incidenten in de afgelopen jaren heeft het van oudsher open karakter van met name publieksvriendelijke instellingen zoals scholen , de kinderopvang en ook buurthuizen een flinke knauw gekregen.

Helaas blijkt het praktisch niet meer mogelijk te zijn om dit soort gebouwen vrij toegankelijk te laten.

Om toch enigszins grip te verkrijgen op wie er toegelaten mag worden tot deze panden wordt veelal video-intercom als controlemiddel toegepast.

Ondanks dat deze objecten dan niet meer direct vrijelijk betreedbaar zijn wordt toch klantvriendelijk de toelating ertoe controleerbaar gehouden.

Tiber 84-86
2491 DK Den Haag

T 070 320 26 81
F 070 320 17 97
E info@tssbeveiliging.nl

Postadres
Postbus 24059
2490 AB Den Haag