De grote toename van attractieve goederen binnen bedrijven, kantoren en instellingen zorgt er voor dat toegangsbeheersing een steeds belangrijker rol gaat vervullen binnen gebouwen.

Duurzame artikelen als onder andere laptops en mobiele telefoons e.d. zijn steeds prominenter aanwezig en derhalve kwetsbaar voor ontvreemding.

Naast de standaard toegangscontrole middels magneetkaarten en badges wordt ook biometrie hiervoor thans volop toegepast.

Ook voor stand alone situaties heeft toegangsbeheersing van risicovolle locaties zoals server ruimten, administraties, directiekantoren enzovoort derhalve een plek verworven.

Integratie van inbraakbeveiliging, camerasystemen en toegangscontrole vindt ook steeds meer plaats.

Tiber 84-86
2491 DK Den Haag

T 070 320 26 81
F 070 320 17 97
E info@tssbeveiliging.nl

Postadres
Postbus 24059
2490 AB Den Haag