In het verleden werd inbraakbeveiliging voornamelijk toegepast als preventiemiddel tegen calamiteiten ten aanzien van onbeheerde situaties.

Onder andere vanwege verruwing van de maatschappij doch ook door ruimere technische mogelijkheden is de functie van deze technische meldsystemen aanmerkelijk toegenomen waarbij ook sociale alarmering (overvalmelding) maar ook bewaking van technische processen nu veelal gecombineerd worden.

Samengevat kan gesteld worden dat beveiliging een item is geworden waarbij vele afwijkende bedrijfssituaties beheert en inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Tiber 84-86
2491 DK Den Haag

T 070 320 26 81
F 070 320 17 97
E info@tssbeveiliging.nl

Postadres
Postbus 24059
2490 AB Den Haag