Camera observatie en beeldregistratie zijn heden ten dage niet meer weg te denken binnen onze maatschappij.

Vooral de introductie van hard disk recorders als opslagmedium voor camerabeelden heeft een enorme impuls gegeven aan de toepassing van CCTV installaties.

Mede door de aanzienlijke tijdsduur waarmee opgenomen beelden bewaard kunnen worden is camerabeveiliging nu volledig geaccepteerd als extra hulpmiddel tegen velerlei calamiteiten.

De snelle ontwikkeling van nieuwe technieken en introductie van IP binnen de cameramarkt heeft geleid tot een explosieve groei van dit medium en het laat zich aanzien dat gezien naar de nabije toekomst dit zich onverminderd voorzet.

Tiber 84-86
2491 DK Den Haag

T 070 320 26 81
F 070 320 17 97
E info@tssbeveiliging.nl

Postadres
Postbus 24059
2490 AB Den Haag